رویدادها

ورکشاپ تحصیل در دانشگاه مک کواری و گریفیث

جلسه پرسش و پاسخ حضوری با نماینده دانشگاه های مک کواری و گریفیث 12 و 14 و 15 اسفند 96 یکی از بهترین روش ها برای تحصیل در استرالیا و دریافت پذیرش تحصیلی ارتباط مستقیم با نماینده رسمی آن دانشگاه می باشد. کاری که موسسه مدیریت مشاوره آریا سالیانی به آن احتمام ورزیده برگزای ورکشاپ […]