مجوزهای فعالیت

سازمان-امور-دانشجویان

مجوز فعالیت از سازمان امور دانشجویی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري 

Deputy of Scholarship and Students AffairsAbroad of I.R.IRAN

 مشاهده مجوز

 

کانون موسسات اعزام دانشجوی ایران

مجوز فعالیت از کانون مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج 

 Iranian Society of Student Recruitment Institutes - ISSRI

 مشاهده مجوز

 

NAATI-Certificate

 عضو انجمن مترجمین رسمی استرالیا   NAATI No.45514  

 The National Accreditation Auth Translator and Interpreters - NAATI

 مشاهده مجوز

 

PIER-Certificate

 مشاور تحصیلی انجمن رسمی مشاوران تحصیلی  استرالیا 

The Education Agent Training Course - EATC

 مشاهده مجوز

 

Migration and Education Alliance of Australia - ME_Certificate

عضو اتحادیه وکلای مهاجرتی و تحصیلی  استرالیا 

Migration and Education Alliance of Australia - ME

 مشاهده مجوز