دانشگاه های استرالیا

دانشگاه وسترن سیدنی ( Western Sydney University )

شعار دانشگاه :

Bringing Life to Knowledge

دانشگاه نیوکاسل ( Newcastle University )

شعار دانشگاه :

I Look Ahead

دانشگاه لاتروب ( La Trobe University )

شعار دانشگاه :

Whoever Seeks Shall Find

دانشگاه فلیندرز ( Flinders University )

شعار دانشگاه :

"Inspiring Achievement"

دانشگاه کرتین ( Curtin University )

شعار دانشگاه :

Look Ever Forward

دانشگاه مک کواری ( Macquarie University )

شعار دانشگاه :

And Gladly Teche