بورسیه دانشگاه موناش استرالیا در سال 2018

بورسیه دانشگاه موناش استرالیا

بورسیه های دانشگاه موناش استرالیا در سال2018

دوره تحصیلی : ARTS & HUMANITIES

مقطع: تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 4000 دلار استرالیا برای یک ترم

تعداد:15

دوره تحصیلی: ART, DESIGN  AND ARCHITECTURE

مقطع: تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 4000 دلار استرالیا برای یک ترم

تعداد:نامحدود

دوره تحصیلی : BUSINESS AND  ECONOMICS

مقطع: تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری بجز دوره های MBA

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 5000 دلار استرالیا برای هر ترم

تعداد:نامحدود

دوره تحصیلی : LAW

مقطع: تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 5000دلار استرالیا برای یک ترم

تعداد:3

دوره تحصیلی : EDUCATION

مقطع: تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 4000 دلار استرالیا برای یک ترم

تعداد:10

دوره تحصیلی : MEDICINE, NURSING AND HEALTH SCIENCES

مقطع:

 •  کارشناسی  :

Nursing

Health Science

Psychology Advanced Nutrition Science

Emergency Health

( Paramedic)

 • کارشناسی ارشد :

  Public Health

  Biomedical and Health Science

  Health Services Management

  Occupational and

  Environmental Health

  Social Work

  Biotechnology

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 4000 دلار استرالیا برای یک ترم

تعداد:نامحدود

دوره تحصیلی : PHARMACY AND  PHARMACEUTICAL SCIENCES

مقطع:

Bachelor of Pharmacy

Bachelor of Pharmacy and Master of Pharmacy (4 + 1 years)

Bachelor of Pharmaceutical Science Advanced

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 4000 دلار استرالیا برای یک ترم

تعداد:نامحدود

دوره تحصیلی :

INTERDISCIPLINARY PROGRAM

Faculties of IT, Business, Engineering and Law

مقطع:

Master of Project Management – 2 or 1.5 years  – Choose from discipline-specific electives  – Work on real-life projects with local and international, 

corporate, government and social contexts

مبلغ بورسیه:

8000دلار استرالیا

(4000دلار استرالیا در سال)

تعداد:نامحدود

دوره تحصیلی : SCIENCE

مقطع:

 کارشناسی:

Science

کارشناسی ارشد:

Financial Mathematics

Environment and Sustainability

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 6000 دلار استرالیا برای یک ترم مقطع کارشناسی و 8000 دلار برای یک ترم مقطع ارشد

تعداد:نامحدود

دوره تحصیلی :

FOUNDATION YEAR معادل دوره پیش دانشگاهی

مقطع: برای تمام دوره های فاندیشن که در آن دانشجو بصورت مستقیم و با نمره زبان کامل پذیرش می شود

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 5500دلار استرالیا برای یک ترم

تعداد:20

دوره تحصیلی :

MONASH COLLEGE  DIPLOMAS معادل دوره فوق دیپلم

مقطع:

برای دوره های زیر که در آن دانشجو بصورت مستقیم و با نمره زبان کامل پذیرش می شود:

Arts

Art, Design & Architecture

Business & Commerce

Education

 Engineering

 Information Technology

 Science

مبلغ بورسیه: کاهش شهریه به مبلغ 5500دلار استرالیا برای یک ترم

تعداد:20

دوره تحصیلی : ENGINEERING

مقطع:

Master of Advanced Engineering – 1 year

Master of Advanced Engineering – 2 years specialising in

 – Chemical engineering

 – Civil engineering (transport)

 – Civil engineering (water)

 – Civil engineering (Infrastructure systems)

 – Electrical engineering

 – Materials engineering

 – Mechanical engineering  – Additive manufacturing

 – Renewable and sustainable energy engineering

 – Medical engineering

مبلغ بورسیه:

12000دلار استرالیا

(6000دلار استرالیا در سال)

برای دانشجویانی که پذیرش  MEBPدوره های زبان دارند،دانشکده مهندسی علاوه بر بورسیه فوق هزینه دوره زبان را نیز پوشش می دهد.

تعداد:نامحدود

دوره تحصیلی : INFORMATION  TECHNOLOGY

مقطع:

Bachelor of Information Technology  Bachelor of Computer Science Bachelor of Computer Science Advanced ( Honours) Master of Business Information Systems – 1.5 or 2 years

Master of Information Technology – 1.5 or 2 years

Master of Networks and Security – 1.5 or 2 years

Master of Data Science – 1.5 or 2 years

مبلغ بورسیه:

12000دلار استرالیا

(6000دلار استرالیا در سال)

به شرط داشتن معدل 8 از 10 یا معادل آن(برای بهره بردن از این بورسیه در طول تحصیل دانشجویان باید میانگین 60% از معدل را حفظ کنند.

برای دانشجویانی که پذیرش MEBPدوره های زبان از دانشگاه دارند،دانشکده مهندسی هزینه های دوره زبان را نیز پوشش می دهد.

تعداد:نامحدود