تحصیل در رشته پرستاری و مامایی

ثبت نام در جلسه تحصیل پرستاری و مامایی در استرالیا


در صورتی که قبلا فرمی را تکمیل نموده اید گزینه "بله" را انتخاب نمایید.

مشخصات فردی

لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید.

تاریخ را بصورت روز/ماه/سال وارد نمایید.
1370/01/25

در صورت داشتن آی دی اسکایپ آن را وارد نمایید.

سوابق تحصیلی

اطلاعات دقیق مربوط به مدارک تحصیلی خود را وارد نمایید. این اطلاعات باید مورد تایید سازمان های ذیربط باشد.

اعشار را بصورت . ( نقطه) وارد نمایید.
17.36*بیشتر دانشگاه های خوب ترجیح می دهند دانشجو برای یک سال با هزینه خود تحصیل کند و در ادامه به ایشان بورس تعلق گیرد

مدرک مرتبط

چنانچه مدارکی برای ارئه اطلاعات بیشتر به ما دارید در این قسمت ضمیمه نمائید.

بارگذاری دیگری
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 20 MB

پاسخ صحیح به این سوال در جهت بهبود روند کاری ما برای خدمات بهتر به شما عزیزان می باشد.

توضیحات خود را اینجا وراد نمایید
توضیحات روند ارزیابی شما را تسریع می بخشند

CAPTCHA
لطفا صبر کنید