اخذ بورسیه

اخذ بورسیه

با توجه به این نکته که گروه آریا نمایندۀ بسیاری از دانشگاه‌های استرالیا در ایران است، این امکان وجود دارد که در مقاطع و رشته‌هایی که بورسیه ارائه می‌شود، فرایند اخذ بورسیه را برای دانشجویان انجام دهد.

توجه: این امکان برای اخذ هر دو نوع بورسیۀ Partial Scholarship و Full Scholarship برای متقاضیان وجود دارد.

جهت آشنایی بیشتر با خدمات موسسۀ مدیریت مشاورۀ آریا می‌توانید به صفحۀ “خدمات ما” مراجعه فرمایید.

فهرست