ارزیابی مدارک

ارزیابی مدارک

در این مرحله مدارک متقاضی بر اساس شرایط مالی، آکادمیک، ریز نمرات، معدل و … توسط گروه آریا بررسی می‌شود و در نهایت آن‌ها را برای ارسال به دانشگاه مربوطه تایید می‌کند.

جهت آشنایی بیشتر با خدمات موسسه مدیریت مشاوره آریا میتوانید به صفحه “خدمات ما” مراجعه فرمایید.

فهرست