جلسات توجیهی قبل از اعزام

جلسات توجیهی قبل از اعزام

جلسات توضیحی قبل از اعزام جهت مطلع سازی دانشجو از شرایط در بدو ورود وی به کشور مقصد برگزار می‌شود. در این جلسات به بررسی موضوعاتی از قبیل موارد زیر پرداخته می‌شود:
– دانشجو در بدو ورود باید چه کارهایی انجام دهد؟

– شرایط کشور مقصد چگونه است؟

– چه چیزهایی باید با خود به کشور مقصد ببرد؟

– برای افتتاح حساب در کشور مقصد باید چه کاری انجام دهد؟

– چگونه در کشور مقصد می‌تواند خانه اجاره کند؟

– دانشجو در روز ثبت‌نام چه کارهایی باید انجام دهد؟

– و…

دانشجو پس از آنکه به کشور مقصد رسید، با دفتر گروه آریا در کشور مقصد ارتباط برقرار می‌کند تا در صورت بروز هر گونه مشکلی بتواند با گروه آریا تماس بگیرد. قابل ذکر است که این خدمت در دفتر استرالیا به صورت رایگان انجام می‌شود.

جهت آشنایی بیشتر با خدمات موسسه مدیریت مشاوره آریا میتوانید به صفحه “خدمات ما” مراجعه فرمایید.

فهرست