خدمات اسکان و ترانسفر فرودگاهی

زمانی که اخذ پذیرش انجام شد، گروه آریا جهت ترانسفر فرودگاه و اسکان دانشجو با دانشگاه هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد. همچنین اگر دانشجویی تمایل داشته باشد با یک خانواده از کشور مقصد زندگی کند، گروه آریا با دانشگاه جهت انجام این موضوع هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورد.
لازم به ذکر است که این خانواده‌ها زیر نظر دانشگاه هستند و توسط دانشگاه انتخاب می‌شوند. همچنین اگر دانشجو بخواهد محل اقامتی غیر از خوابگاه دانشگاه و یا زندگی با خانواده‌ای از کشور مقصد را برگزیند، گروه آریا در این زمینه نیز در کنار او خواهد بود.

جهت آشنایی بیشتر با خدمات موسسه مدیریت مشاوره آریا میتوانید به صفحه “خدمات ما” مراجعه فرمایید.

فهرست