خدمات پس از اعزام

خدمات پس از اعزام

خدمت دیگری که گروه آریا به افرادی که مهاجرت می‌کنند ارائه می‌دهد، خدمات پس از اعزام است. بهره‌ گیری از خدمات پس از اعزام، به دانشجو این امکان را می‌دهد تا اگر در کشور مقصد (کانادا یا استرالیا) به هر گونه مشکلی برخورد، با دفتر گروه آریا در استرالیا و یا کانادا تماس حاصل کند تا مشاوران آریا او را در حل مشکل راهنمایی نمایند. مثلا اگر دانشجو قصد داشته باشد پس از مهاجرت دانشگاهش رو تعویض کند، یا رشته‌اش را تغییر دهد، می‌تواند به دفتر آریا در استرالیا و یا کانادا مراجعه کند. ارائه‌ی این خدمات و وجود دفاتر گروه آریا در کشورهای کانادا و استرالیا، وجه تمایز این مؤسسه با سایر مؤسسات است.

جهت آشنایی بیشتر با خدمات موسسه مدیریت مشاوره آریا میتوانید به صفحه “خدمات ما” مراجعه فرمایید.

فهرست