خدمات پس از اعزام

خدمت دیگری که گروه آریا به افرادی که مهاجرت می‌کنند ارائه می‌دهد، خدمات پس از اعزام است. بهره‌ گیری از خدمات پس از اعزام، به دانشجو این امکان را می‌دهد تا اگر در کشور مقصد (استرالیا) به هر گونه مشکلی برخورد، با دفتر گروه آریا در استرالیا تماس حاصل کند تا مشاوران آریا او را در حل مشکل راهنمایی نمایند. مثلا اگر دانشجو قصد داشته باشد پس از مهاجرت دانشگاهش رو تعویض کند، یا رشته‌اش را تغییر دهد، می‌تواند به دفتر آریا در استرالیا مراجعه کند. ارائه‌ی این خدمات و وجود دفاتر گروه آریا در کشورهای استرالیا، وجه تمایز این مؤسسه با سایر مؤسسات است.

جهت آشنایی بیشتر با خدمات موسسه مدیریت مشاوره آریا میتوانید به صفحه “خدمات ما” مراجعه فرمایید.

فهرست