فرم مشاوره تحصیلی دکتری

متقاضی محترم تحصیل در مقطع دکتری

با سلام

در صورتیکه با یکی از دانشگاه های مندرج در لیست ذیل مکاتبه نموده و تائیدیه (رسمی یا غیر رسمی) از استاد راهنما دریافت کرده اید، لطفا اطلاعات این فرم را بادقت و به طور کامل تکمیل نموده، تا کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.

اطلاعات این فرم نزد ما محرمانه خواهد ماند.

"*" indicates required fields

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

در صورت ناپیوسته بودن تکمیل گردد
در صورت ناپیوسته بودن تکمیل گردد
در صورت ناپیوسته بودن تکمیل گردد
Please enter a number greater than or equal to 0.

اطلاعات تکمیلی

ضمائم اجباری

لطفا لینک مربوط به بورسیه مورد نظر خود در دانشگاه را وارد نمایید
Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf, doc, docx, zip, Max. file size: 5 MB.
(لطفا تصویر نامه تائیدیه یا تائیدیه ایمیلی استاد راهنما ضمیمه شود.)
Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf, doc, docx, zip, Max. file size: 5 MB.
(درصورت معافیت ارائه مدرک زبان لطفا تائیدیه مربوطه را ضمیمه نمائید.)

ضمائم اختیاری

Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf, doc, docx, zip, Max. file size: 5 MB.
Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf, doc, docx, zip, Max. file size: 5 MB.
(رسمی یا غیر رسمی}
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پیمایش به بالا
Call Now Button