لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 2018 – 2019

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت سال تحصیلی 2018 – 2019

[vc_row][vc_column][us_separator][vc_column_text]

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019

[/vc_column_text][vc_column_text]

بر اساس رای صادره در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور در خصوص بازنگری در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال های تحصیلی 2019-2018 ، لیست دانشگاههای پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت به قرار زیر می باشد.

بر اساس مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی ارزشیابی ، با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن 700 دانشگاه برتر QS و 800 دانشگاه برتر Times و 500 دانشگاه برتر Shanghai لیست نهایی دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت  2019-2018 در رشته های مربوط به علوم پزشکی به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های آرژانتین مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University Buenos Aires (UBA)
 2. University National the Rosario (UNR)

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های استرالیا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Australian National University
 2. Charles Darwin University
 3. Curtin University
 4. Edith Cowan University
 5. Flinders University
 6. James Cook University
 7. Macquarie University
 8. Monash University
 9. University of Adelaide
 10. University of Melbourne
 11. University of New South Wales
 12. University of Newcastle
 13. University of Queensland
 14. University of Sydney
 15. University of Tasmania
 16. University of Wollongong
 17. Western Sydney University
 18. Deakin University
 19. Griffith University
 20. La Trobe University
 21. University of South Australia
 22. Bond University
 23. Murdoch University
 24. University of Western Australia
 25. University of New England Australia

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های اتریش مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Vienna
 2. Johannes Kepler University of Linz
 3. Med University Vienna
 4. Med University Graz
 5. Med University Innsbruk
 6. Karl-Franzens University Graz

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های بلژیک مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. KU Leuven
 2. University Cathalique de Louvain(UCL)
 3. Ghent University
 4. University Libre de Bruxelles
 5. University of Antwerp
 6. University de Liege
 7. Vrije Universiteit Brussel(VUB)

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های برزیل مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Universidade de Sao Paulo
 2. Universidade Estadual de Campinas(unicamp)
 3. UNESP
 4. Universidade Federal de Sao Paulo
 5. Universidade Federal do Rio de Janeiro
 6. Universidade Federal de Minas Gerais
 7. Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS)
 8. Pontificial Universidade Catolica do Rio Grande do Sul(PUCRS)
 9. Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ)
 10. Universidade Federal do Parana-(UFPR)
 11. Universidade Federal de Santa Catarina
 12. Federal University of Bahia
 13. Federal University of Ceare(UFC)
 14. University Federal de Pernambuco(UFPE)
 15. University Brasilia
 16. Federal University of Sao Carlos

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های کانادا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of British Columbia
 2. University of Toronto
 3. McGill University
 4. McMaster University
 5. University de Montreal
 6. University of Alberta
 7. University of Calgary
 8. University of Ottawa
 9. The University of Western Ontario
 10. Queen’s University at Kingston
 11. Dalhousie University
 12. Laval University
 13. University of Manitoba
 14. Universite de Sherbrooke
 15. Memorial University of Newfoundland
 16. University of Saskatechewan
 17. University of Victoria
 18. University Guelph
 19. Simon Faster University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های شیلی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Pontificia Universidad Catolica de Chile(UC)
 2. University of Chile
 3. Austral University of Chile
 4. Diego Portales University
 5. University of La Frontera
 6. University of Santiago, Chile(UFACH)
 7. University of Talca
 8. University of Concepcion

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های چین مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. Pecking University
  2. Fudan University
  3. Shanghai jiao Tong University
  4. Tsinghua University
  5. Sun Yat-Sen University
  6. Zhejiang University
  7. Nanjing University
  8. Central South University
  9. Huazhong University of Science and Technology
  10. SiChuan University
  11. Tongji University
  12. University of Science and Technology of China
  13. Wuhan University
  14. Xiamen University
  15. Soochow University
  16. Nankai University
  17. Tianjin University
  18. Capital Medical University
  19. Nanjing Medical University
  20. Jinan University
  21. Xian jiaotong University
  22. Zhengzhou University
  23. Southeast University
  24. Shandong University
  25. China Med University
  26. China Pharmaceutical University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های کلمبیا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. Pontificia University Javeriana
   2. University of Antioquia
   3. University National of Colombia
   4. University of The Andes
   5. University the Roseiro

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های قبرس مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Cyprus

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های کرواسی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. University of Zagreb

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های جمهوری چک مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. Charles University
   2. Palaky University in Olomouc
   3. Masaryk University Brno

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های دانمارک مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Copenhagen
 2. Aarhus University
 3. University of Southern Denmark
 4. Aalborg University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های مصر مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. Cairo University
  2. Ain Shams University
  3. Alexandria University
  4. Mansoura University
  5. South Valley University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های استونی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. University of Tartu

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های فنلاند مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Helsinki
 2. University of Turku
 3. University of Oulu
 4. University of Eastern Finland
 5. University of Tempere

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های فرانسه مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. University Pierre et Marie Curie(UPMC)
  2. University Claude Bernard Lyon 1
  3. University Paris Descartes
  4. University of Strasbourg
  5. Aix-Marseille University
  6. University of Montpellier
  7. University Paris Didort-Paris 7
  8. University Paris-Sud
  9. University of Nantes
  10. University of Rennes1
  11. University of Lille 2 Droit et Sante
  12. University Nice Sophia Antipolis
  13. University Paris-Est Creteil Val de Marne
  14. University Paul Sabatier Toulouse
  15. Central Supelec University
  16. University of Bordeaux

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های آلمان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. University Heidelberg
   2. Humboldt University Zu Berlin
   3. Ludwig Maximilians University Munchen
   4. University Frankfurt am Main
   5. Eberhard Krls University Tubingen
   6. Hannover Medical School
   7. University Bonn
   8. University Munster
   9. RWTH Aachen University
   10. Albert Ludwigs University Freiburg
   11. University of Humburg
   12. Free University Berlin
   13. University of Gottingen
   14. Julius Maximilians University Wuerzburg
   15. University Erlangen Nurnberg
   16. University of Cologne
   17. Johannes Gutenberg University Mainz
   18. University Dusseldorf
   19. University Ulm
   20. Christian Albrechts University Zu Kiel
   21. Philipps University Marburg
   22. University of Duisburg Essen
   23. University of Leipzig
   24. University of Regensburg
   25. University Giessen
   26. Martin Luther University Halle Wittenberg
   27. Ruhr University Bochum
   28. University des Saarlandes
   29. University Jena
   30. Bielefeld University
   31. University of Greifswald
   32. University of Munich
   33. Charite University Medicine Berlin
   34. Univerity of rostock

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های غنا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Ghana

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های یونان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. National and Kapodistrian University of Athens
  2. Aristotle University of Thessaloniki
  3. University of Crete
  4. University of Patras

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های هنگ کنگ مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. The University of Hong Kong
   2. The Chinese University of Hong Kong(CUHK)
   3. City University of Hong Kong

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های مجارستان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Semmelweis University Budapest
 2. University Debrecen
 3. University Szeged
 4. University of Pecs

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های ایسلند مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. University of Iceland

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های هند مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. Banaras Hindu University
   2. Aligarh Muslim University
   3. University of Delhi
   4. Panjab University
   5. Manipal University
   6. jadavpur University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های اندونزی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Indonesia
 2. Gadjah Mada University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های عراق مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. University of Baghdad

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های ایرلند مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. Trinity College Dublin
   2. National University of Ireland
   3. University College Dublin
   4. University College Cork
   5. Royal College of Surgeons in Ireland(RCSI)
   6. University of Limerick

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های ایتالیا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Milan
 2. Alma Master Studiorum University of Bologna
 3. Sapienza University of Rome
 4. University of Padova
 5. University Cattolica del Sacro Coure
 6. University of Florence
 7. University of Naples-Federico II
 8. University of Degli Studi di Pavia
 9. University of Turin
 10. University of Pisa
 11. University of Rome “Tor Vergata”
 12. University of Vita-Salute san Raffaele
 13. University of Milan Bicocca
 14. Verona University
 15. University of Genoa
 16. Perugia University
 17. University of Modena and Reggio Emilia
 18. University of Siena
 19. University of Trieste
 20. University of Bari
 21. University of Brescia
 22. University of Ferrara
 23. University of Catania
 24. Catholic University of the Sacred Heart
 25. University of Palermo
 26. University Udine

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های ژاپن مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. Tokyo Medical and Dental University(TMDU)
  2. Osaka University
  3. The University of Tokyo
  4. Kyoto University
  5. Keio University
  6. Kyushu University
  7. Tohoku University
  8. Hokkaido University
  9. Nagoya University
  10. Kanazawa University
  11. Kobe University
  12. Kumamoto University
  13. Okayama University
  14. University of Tsukuba
  15. Chiba University
  16. Hiroshima University
  17. Nagasaki University
  18. Niigata University
  19. Showa University
  20. Waseda University
  21. Ehime University
  22. Jikei University School of Medicine
  23. Kindai University
  24. Shinshu University
  25. Tokushima University
  26. Yuniversity of Yamanashi
  27. Yokohama University
  28. Gunma University
  29. Mie University
  30. Tokyo Metropolitan University
  31. Nagoya City University
  32. Osaka City University
  33. Tokyo University of Science
  34. Yokohama City University
  35. Nihon University
  36. Kitasato University
  37. Kagoshima Universityَ

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های کنیا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. University of Nairobi

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های لیتوانی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Latvia

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های لبنان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. American University of Beirut(AUB)

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های مالزی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. University Malaysia(UM)
   2. University Sains Malaysia(USM)
   3. University Kebangsaan Malaysia(UKM)
   4. University Putra Malaysia(UPM)
   5. University National Autonomous of Mexico(UNAM)

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های مکزیک مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Institute Polytechnic National(IPN)
 2. Universidad Autonomous de Yucatan
 3. University of Guadalajara

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های هلند مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Radboud University
 2. Erasmus University Rotterdam
 3. University of Amsterdam
 4. Lieden University
 5. Maastricht University
 6. Utrecht University
 7. University of Groningen
 8. Vrije University Amsterdam
 9. VU University Amsterdam
 10. University of Twente
 11. Academic Center for Dentistry Amesterdam

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های نیوزیلند مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. University of Otago
   2. The University of Auckland
   3. Massery University
   4. University of Conterbury

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های نروژ مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Oslo
 2. University of Bergen
 3. University of Tromso the Arctic

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های عمان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Sultan Qaboos University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های پاکستان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. Aga Khan University
   2. University of Kerachi

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های فیلیپین مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1.  University of the Philippines

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های لهستان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Jagiellonian University
 2. University of Warsaw
 3. Medical University Gdansk
 4. Medical University Lodz
 5. European Medical Academy
 6. Nicolavs Copernicus University in Torun

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های پرتغال مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. Universidade Nova de Lisbon
   2. University of Coimbra
   3. University of Lisbon
   4. University of Porto
   5. Universadade de Beira Interior
   6. University of Minho

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های روسیه مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1.  Lomonosow Moscow State University
 2. Novosibirsk State University
 3. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
 4. The S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution
 5. Sechenov First Moscow State Medical University
 6. Moscow medical stomatology Institute N.A semashko

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های صربستان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Belgrade

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های سنگاپور مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. National University of Singapore(NUS)

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های اسلواکی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1.   Comenius University in Bratislava

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های اسلوونی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University of Ljubljana

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های آفریقای جنوبی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. University of Cape Town
   2. University of the Witwatersrand
   3. Stellenbosch University
   4. University of Kwazulu-Natal
   5. University of Pretoria

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های کره جنوبی مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1.   Seoul National University
 2. Sungkyunkwan University(SKKU)
 3. Yonsei University
 4. Korea University
 5. University of Ulsan
 6. Hanyang University
 7. KAIST University
 8. Gachon University of Medicine and Science
 9. Kyung Hee University
 10. Chonbuk National University
 11. Chonnam National University
 12. Chungnam National University
 13. Ewha Womans University
 14. Kyungpook National University
 15. Pusan National University
 16. The Catholic University of Korea
 17. Chung-Ang University
 18. Ajou University
 19. Yeungnam University
 20. Hallym University
 21. Konkuk University
 22. Inje University
 23. Gyeongsang National University
 24. Chungbuk National University
 25. Dankook University
 26. Gwangju Institute science&Technology

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های اسپانیا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. University Complutense Madrid
 2. University of Barcelona
 3. Universidad Autonoma de Madrid
 4. Universidad Autonoma de Barcelona
 5. University of Navarra
 6. University of Valencia
 7. University of Granada
 8. University of Salamance
 9. University Pompeu Fabra
 10. University of Rovira I Virgili
 11. University of the Basque Country
 12. University of Zaragoza
 13. University of Alcala
 14. University of Castilla-La Mancha
 15. King Juan Carlos University
 16. University of La Laguna
 17. University of Murica
 18. University of Oviedo
 19. University of Santiago de Compostela
 20. University of Seville

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های سوئد مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. Karolinska Institute
   2. University of Gothenburg
   3. Malmo University
   4. Lund University
   5. Uppsala University
   6. Linkoping University
   7. Umea University
   8. Orebro University
   9. KTH Royal Institute of Technology
   10. Stockholm University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های سوئیس مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1.  University of Bern
 2. University of Zurich
 3. University of Geneva
 4. University of Basel
 5. University of Lausanne
 6. University of Fribourg
 7. Ecole Polytechnic Federal Lausanne

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های تایوان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. National Taiwan University(NTU)
 2. National Yang Ming University
 3. Taipei Medical University
 4. Chang Gung University
 5. National Cheng Kung University(NCKU)
 6. China Medical University
 7. Kaohsiung Medical University
 8. National Chung Hsing University
 9. National Tsing Hua University
 10. I-Shou University
 11. Fu jen Catholicuni University
 12. National Chiao Tung University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های تایلند مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

   1. Mahidol University
   2. Chulalongkorn University
   3. Chiang Mai University
   4. Khon Kaen University
   5. Prince of Songkla University
   6. Kasetsart University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1.  Koc University
 2. Hacettepe University
 3. Istanbul University
 4. Ankara University
 5. Ege University
 6. Ataturk University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های انگلستان مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. King’s College Landon
 2. UCL(University College London)
 3. University of Birmingham
 4. The University of Manchester
 5. Newcastle University
 6. University of Bristol
 7. University of Oxford
 8. University of Cambridge
 9. Imperial College London
 10. University of Edinburgh
 11. London School of Hygiene and Tropical Medicine
 12. University of Nottingham
 13. University of Glasgow
 14. University of Liverpool
 15. University of Southampton
 16. Cardiffer University
 17. The University of Sheffield
 18. University of Dundee
 19. University of Leeds
 20. Queen’s University Belfast
 21. The University of Warwick
 22. University of Aberdeen
 23. University of Leicester
 24. George’s, University of London
 25. University of East Anglia(UEA)
 26. University of York
 27. Durham University
 28. The University of Exeter
 29. Keele University
 30. University of Bath
 31. University of Andrews
 32. University of Sussex
 33. Ulster University
 34. University of Surrey
 35. University of Strathclyde
 36. Robert Gordon University
 37. University of Bradford
 38. Queen Mary University of London
 39. Bangor University
 40. Plymouth University
 41. University of Hull
 42. University of Stirling
 43. Swansea University
 44. Aston University
 45. University of London
 46. Oxford Brookes University
 47. University of Hertfordshire
 48. Liverpool John Moores University
 49. Middlesex University
 50. University of Bedfordshire
 51. University of Brighton
 52. University Reading
 53. Lancaster University
 54. University Kent

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0dd47536d” panel_title=”لیست دانشگاه های آمریکا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

  1. 1.University of Michigan
  1. 2.New York University(NYU)
  1. 3.Harvard University
  1. 4.University of North Carolina,Chape Hill
  1. 5.University of Washington
  1. 6.University of California, Los Angeles(UCLA)
  1. 7.University of Pennsylvania
  1. 8.Boston University
  1. 9.University of California, San Francisco
  1. 10. Columbia University
  1. 11. University of Lowa
  1. 12. University of Southern California
  1. 13. The Ohio State University
  1. 14. University of Minnesota
  1. 15. University of Florida
  1. 16. Stanford University
  1. 17. Johns Hopkins University
  1. 18. Yale University
  1. 19. Massachusetts Institute of Technology(MIT)
  1. 20. Duke University
  1. 21. University of California, San Diego(UCSD)
  1. 22. Washington University in St.Louis
  1. 23. University of Chicago
  1. 24. Cornell University
  1. 25. Mayo Medical University
  1. 26. Baylor College of Medicine
  1. 27. Northwestern University
  1. 28. University of Pittsburgh
  1. 29. Brown University
  1. 30. California Institute of Technology(Caltech)
  1. 31. Emory University
  1. 32. Icahn School of Medicine at Mount Sinai
  1. 33. The Rockefeller University
  1. 34. The University Texas M.D.Anderson Cancer
  1. 35. The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas
  1. 36. University of Massachusetts Medical School Worcester
  1. 37. Vanderbilt University
  1. 38. Dartmouth University
  1. 39. George Washington University
  1. 40. Georgetown University
  1. 41. Tufts University
  1. 42. University of Colorado,Denver
  1. 43. University of Miami
  1. 44. University of Wisconsin Madison
  1. 45. Indiana University Bloomington
  1. 46. Pennsylvania State University
  1. 47. The University of Texas Health Science Center at Houston
  1. 48. University of California, Irvine
  1. 49. University of Virginia
  1. 50. Case Western Reserve University
  1. 51. Arizona State University
  1. 52. Michigan State University
  1. 53. The University of Arizona
  1. 54. University of California, Davis
  1. 55. The University of Tennessee, Knoxville
  1. 56. University of Texas at Austin
  1. 57. Purdue University
  1. 58. Rutgers University New Brunswick
  1. 59. University at Buffalo SUNY
  1. 60. University of Kansas
  1. 61. University of Utah
  1. 62. Texas A&M University
  1. 63. University of Connecticut
  1. 64. University of Kentucky
  1. 65. University of Mississippi
  1. 66. University of South Florida
  1. 67. Washington State University
  1. 68. Carnegie Mellon University
  1. 69. University of Notre Dame
  1. 70. University of Illinois at Urbana-Champaign
  1. 71. Oregon Health and Science University
  1. 72. Rensselaer Polytechnic Institute
  1. 73. Rush University
  1. 74. Syracuse University
  1. 75. University of Nebraska Lincoln
  1. 76. Kent State University
  1. 77. Lehigh University
  1. 78. University of Arkansas
  1. 79. University of Nebraska Medical Center
  1. 80. University of Tulsa
  1. 81. Clemson University
  1. 82. Hofstra University
  1. 83. University of California,Berkeley
  1. 84. Georgia Institute of Technology
  1. 85. University of California, Santa Barbara
  1. 86. University of Maryland, College Park
  1. 87. Rice University
  1. 88. University of Colorado Boulder
  1. 89. Rutgers, the State University of New Jersey
  1. 90. University of California, Santa Cruz
  1. 91. University of Rochester
  1. 92. University of California, Riverside
  1. 93. University of Massachusetts
  1. 94. University of Illinois at Chicago
  1. 95. Northeastern University
  1. 96. Boston College
  1. 97. University of Cincinnati
  1. 98. University of Delaware
  1. 99. Florida State University
  1. 100.University of Hawai’I at Manoa
  1. 101.North Carolina State University
  1. 102.Stony Brook University
  1. 103.Colorado School of Mines
  1. 104.Virginia Polytechnic Institute and State University
  1. 105.College of William & Mary
  1. 106.Colorado State University
  1. 107.George Mason University
  1. 108.University of Georgia
  1. 109.University of Oregon
  1. 110.Oregon State University
  1. 111.Saint Louis University
  1. 112.Temple University
  1. 113.Binghamton University, State University of New York
  1. 114.Drexel University
  1. 115.University of Houston
  1. 116.Lowa State University
  1. 117.University of Missouri
  1. 118.University of Oklahoma
  1. 119.University of Texas at San Antonio
  1. 120.Tulane University
  1. 121.Wayne University
  1. 122.American University
  1. 123.Florida International University
  1. 124.Georgia State University
  1. 125.University of Maryland, Baltimore Country
  1. 126.University of Montana
  1. 127.New Mexico State University
  1. 128.Northern Arizona University
  1. 129.San Diego State University
  1. 130.Stevens Institute of Technology
  1. 131.Creighton University
  1. 132.University of Central florida
  1. 133.Louisiana State University
  1. 134.Montana State University
  1. 135.New Jersey Institute of Technology
  1. 136.Oklahoma State University
  1. 137.Old Dominion University
  1. 138.University of Texas at Arlington
  1. 139.University of Toledo
  1. 140.University of Wisconsin-Milwaukee
  1. 141.Auburn University
  1. 142.University of North Carolina at Greensboro
  1. 143.Oakland University
  1. 144.Ohio University
  1. 145.Rochester Institute of Technology
  1. 146.University of Texas at EI Paso
  1. 147.Texas Technology University
  1. 148.University of Southern Mississippi
  1. 149.University Alabama Birmingham
  1. 150.Wayne State University
  1. 151.Yeshiva University
  1. 152.Wake Forest University
  1. 153.Virginia Commonwealth University
  1. 154.Medical College Wisconsin
  1. 155.University Vermont
  1. 156.Loyola University Chicago
  1. 157.University Massachusetts Amherst
  1. 158.Princeton University
  1. 159.Brigham Young University
  1. 160.University-Texas Dallas
  1. 161.University Alabama Tuscaloosa
  1. 162.Brandeis University
  1. 163.University Massachusetts-Boston
  1. 164.University of South Carolina
  1. 165.Howard University
  1. 166.west Virginia University

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bebe1e5011ec” panel_title=”لیست دانشگاه های اروگوئه مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Universidad de la Republica (UdelaR)

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][lvca_accordion][lvca_panel panel_id=”panel-5bec0aebe342f” panel_title=”لیست دانشگاه های ونزوئلا مورد تایید وزارت بهداشت 2018-2019″]

 1. Universidad central de venezuela

[/lvca_panel][/lvca_accordion][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه‌های استرالیا مطالب زیر را مطالعه کنید:
برترین دانشگاه‌های استرالیا
برترین دانشگاه های استرالیا در سال 2019[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Call Now Button