ویزاهای موفق

ویزاهای موفق

نمونه هایی از ویزای های موفق که با مشاوره و راهنمایی های تیم متخصص و باتجربه گروه مهاجرت تحصیلی آریا اخذ شده اند را با هم ببینیم.

سینا
دوره فاندیشن و کارشناسی علوم پایه
دانشگاه موناش استرالیا
فربد
کارشناسی مکانیک
دانشگاه وسترن استرالیا
مهسا
کارشناسی ارشد تجارت بین المللی
دانشگاه ولنگونگ استرالیا
مهدیس
کارشناسی ارشد معماری
دانشگاه سیدنی استرالیا
ویزای موفق الهه
الهه
دیپلم علوم بهداشت و کارشناسی پرستاری
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: 10 روز
دانشگاه ادیث کوان استرالیا
آرزو
کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری پایدار بین الملل
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: 9 روز
دانشگاه موناش استرالیا
پریسا
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: یک ماه
دانشگاه موناش استرالیا
عاطفه و همسر
کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی شغلی
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: یک ماه
دانشگاه ولنگونگ استرالیا
محمد باقر
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: یک ماه
دانشگاه مک کواری استرالیا
سیما و همسر
کارشناسی ارشد IT
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: یک ماه
دانشگاه ولنگونگ استرالیا
ستاره و همسر
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: یک ماه
دانشگاه موناش استرالیا
علیرضا
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: 20 روز
دانشگاه ولنگونگ استرالیا
هومن و همسر
ویزای همراه
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: دو ماه
نادیا
کارشناسی علوم مهندسی
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: یک ماه
دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا
شیما
کارشناسی ارشد رشته ی بازرگانی
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: سه ماه
دانشگاه موناش استرالیا
نیلوفر
کارشناسی ارشد مهندسی
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: 14 روز
دانشگاه ولنگونگ استرالیا
فریبا و همسر
کارشناسی ارشد توسعه و طراحی شهری
مدت پروسه صدور ویزای تحصیلی: 13 روز
دانشگاه کوئینزلند استرالیا
اشرف
ویزای ویزیتور، سه ساله مولتیپل
مدت پروسه صدور ویزا: یک ماه
حضور فرزند در استرالیا از طریق ویزای تحصیلی
مهدیه و همسر
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی
مدت پروسه صدور ویزا: یک ماه
دانشگاه تکنولوژی کوئینزلند
پیمایش به بالا
Call Now Button