کاهش 6 درصدی درآمد دانشگاه های استرالیا در سال 2020

کاهش 6 درصدی درآمد دانشگاه های استرالیا در سال 2020

کاهش 6 درصدی درآمد دانشگاه های استرالیا در سال 2020

 

گزارش جدیدی از موسسه ی Mitchell در دانشگاه ویکتوریا در استرالیا نشان می دهد که سود دانشگاه های استرالیا سقوط شدیدی از 1.6 میلیارد دلار به تنها 669 میلیون دلار در سال 2020 رسیده است. این گزارش با نام “سرمایه گذاری استرالیا در آموزش عالی در سال 2021” (لینک https://www.vu.edu.au/sites/default/files/australian-investment-in-higher-education-2021-mitchell-institute.pdf ( نشان می دهد 15 دانشگاه از 38 دانشگاهی که در این تحلیل بررسی شدند، در سال 2020 کاهش را نشان می دادند.

دکتر پیار هرلی (Dr. Peter Hurley) از موسسه ی میچل در دانشگاه ویکتوریا می گوید سال 2020 نه تنها آنقدر که انتظار می رفت بد نبوده است، بلکه اتفاقات بدتری نیز در راه است.

  • “تحلیل ما نشان می دهد ابرهای بسیار سیاهی در افق وجود دارند. حمایت ویژه ی دولت برای بخش آموزش در سال 2021 پایان می یابد. ادامه ی بسته بودن مرزها به این معناست که درآمد از دانشجویان احتمالا تا سال 2022 و 2023 همچنان کاهش خواهد یافت”.

دکتر هرلی معتقد است ثبت نام دانشجویان بین المللی هر سال 20 تا 25 درصد کاهش یافته است.

  • “هر شروع دوره ((Intake که دانشجویان بین المللی در آن ثبت نام نمی کنند، هزینه ای حدود 1 تا 1.25 میلیارد دلار هزینه دارد”

اکثر مازادی که در بخش آموزش استرالیا وجود داشته است، در سه تا از بزرگترین دانشگاه های استرالیا متمرکز شده است. دانشگاه موناش (267 میلیون دلار)، دانشگاه ملبورن (178 میلیون دلار) و دانشگاه سیدنی (107 میلیون دلار).

  • “این می تواند بدان معنا باشد که شرایط برای دانشگاه های کوچک تر و با شهرت کمتر بسیار سخت تر است”.

دانشگاه های کوچک تر با احتمال بیشتری میزبان جمعیت متوسط دانشجویان استرالیایی هستند.

  • “بدون حمایت بیشتر، قسمتی از بخش دانشگاهی احتمالا با انتخاب های دشواری روبرو خواهند شد که به معنای حذف بیشتر کارکنان، رشته ها و تحقیقات آن ها خواهد بود.

گزارش های قبلی از موسسه ی میچل نشان داده اند که تجربه ی تحصیلی دانشجویان استرالیایی احتمالا سوبسید خود را از درآمد حاصل از دانشجویان بین المللی دریافت می کند.

تغییرات و انواع درآمد دانشگاه ها از سال 2019 (به میلیون دلار)

جدول 1: New South Wales

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنند تغییر از سال 2019
Charles Sturt University $569.2 -$54.6 $19.0 $14.2 $113.5 -$42.6
Macquarie University $974.1 -$62.4 -$52.7 -$54.2 $301.9 -$25.5
The University of Newcastle $794.9 -$48.4 $5.9 -$59.8 $113.7 -$9.6
Southern Cross University $291.3 -$26.5 -$2.8 -$18.7 $75.0 -$24.5
The University of New England $347.9 $2.9 -$19.0 -$14.1 $28.2 -$0.1
The University of New South Wales $2,162.2 -$198.2 -$24.2 -$55.7 $671.4 -$104.9
The University of Sydney $2,644.4 -$126.9 $106.6 -$73.3 $1,105.2 $31.2
University of Technology, Sydney $1,058.8 -$51.4 -$43.1 -$71.0 $366.8 -$42.8
Western Sydney University $887.9 -$31.6 $22.0 $2.7 $148.8 -$16.5
University of Wollongong $620.3 -$78.3 -$52.8 -$70.6 $144.6 -$37.4
جمع کل $10,351.0 -$675.5 -$41.1 -$400.6 $3,068.9 -$272.7

 

 

جدول 2: ویکتوریا

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنند تغییر از سال 2019
Federation University Australia $343.3 -$69.5 $3.9 -$33.3 $125.2 -$60.1
Deakin University $1,224.0 -$111.4 $32.1 -$76.4 $395.8 -$21.5
La Trobe University $786.2 -$86.9 -$51.5 -$71.0 $159.2 -$44.0
The University of Melbourne $2,664.1 -$241.2 $178.2 -$176.9 $845.6 -$69.4
Monash University $2,705.7 -$113.2 $267.3 $34.7 $982.6 -$32.7
RMIT University $1,308.4 -$68.0 -$78.7 -$122.3 $454.4 -$74.0
Swinburne University of Technology $745.2 -$36.2 -$35.7 -$69.8 $150.1 -$32.0
Victoria University $474.3 -$15.6 $5.7 -$25.0 $99.0 -$10.1
جمع کل $10,251.2 -$742.0 $321.4 -$540.0 $3,211.9 -$343.8

 

جدول 3: کویینزلند

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنند تغییر از سال 2019
Central Queensland University $450.0 -$42.7 -$33.2 -$36.6 $122.3 -$55.7
Griffith University $967.8 -$74.5 -$5.1 -$58.4 $189.6 -$6.5
James Cook University $476.5 -$33.3 $14.0 $3.5 $73.9 -$9.4
Queensland University of Technology $1,054.2 -$119.7 $25.2 -$64.2 $221.2 -$27.0
University of the Sunshine Coast $321.6 $7.9 $24.1 $4.0 $46.3 -$18.3
The University of Queensland $2,119.6 -$99.3 $82.9 -$50.4 $648.9 -$37.6
University of Southern Queensland $345.0 $13.9 $12.6 $6.9 $48.7 $1.5
جمع کل $5,734.5 -$347.7 $120.5 -$195.3 $1,350.8 -$153.1

جدول 4: وسترن استرالیا

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنند تغییر از سال 2019
Curtin University of Technology $902.7 -$78.2 -$1.1 -$84.1 $160.9 -$7.0
Edith Cowan University $477.2 -$9.8 $23.7 -$13.2 $119.8 $1.7
Murdoch University $378.7 -$20.8 -$11.0 -$31.1 $80.6 -$4.3
The University of Notre Dame Australia $198.9 $6.8 -$5.0 $0.1 $6.3 $2.1
The University of Western Australia $968.9 -$100.7 $58.1 -$54.9 $139.7 -$13.0
جمع کل $2,926.4 -$202.7 $64.7 -$183.1 $507.3 -$20.5

جدول 5: استرالیای جنوبی

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنند تغییر از سال 2019
University of Adelaide $976.9 -$5.9 $40.8 -$1.7 $254.1 -$3.5
Flinders University $532.2 -$1.3 $37.8 $12.4 $102.4 $2.7
University of South Australia $696.1 $3.6 $21.1 -$0.3 $150.0 $1.3
جمع کل $2,205.2 -$3.6 $99.7 $10.5 $506.6 $0.6

جدول 6: قلمروی پایتخت استرالیا (ACT)

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنند تغییر از سال 2019
Australian National University $1,297.5 -$228.1 -$17.7 -$323.5 $249.0 -$83.6
University of Canberra $312.4 -$5.4 $29.4 $9.9 $69.5 $1.6
جمع کل $1,609.9 -$233.5 $11.7 -$313.5 $318.5 -$82.1

جدول 7: تاسمانی

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنند تغییر از سال 2019
University of Tasmania $712.9 -$65.1 $18.0 -$55.2 $130.1 -$11.1
جمع کل $712.9 -$65.1 $18.0 -$55.2 $130.1 -$11.1

جدول 8: قلمروی شمالی

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنند تغییر از سال 2019
Charles Darwin University $308.3 $34.4 $42.8 $51.7 $50.6 $12.3
جمع کل $308.3 $34.4 $42.8 $51.7 $50.6 $12.3

جدول 9: Australia – Wide

دانشگاه درآمد کل تغییر از سال 2019 نتیجه ی خالص عملیاتی تغییر از سال 2019 دانشجویان خارجی که شهریه پرداخت می کنن تغییر از سال 2019
Australian Catholic University $548.1 -$14.2 $31.4 -$14.2 $78.7 $2.3
جمع کل برای تمام دانشگاه های استرالیا $34,647.5 -$2,284.5 $669.0 -$1,637.0 $9,223.5 -$868.1

برای دیدن اصل مقاله می توانید به اینجا (لینک https://www.vu.edu.au/mitchell-institute/tertiary-education/australian-investment-in-higher-education-2021) مراجعه نمایید.

می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Call Now Button