کارشناسی تخصصی در رشته‌ علوم انسانی و هنرهای زیبا

کارشناسی تخصصی در رشته‌ی علوم انسانی و هنرهای زیبا

کارشناسی تخصصی در رشته‌ علوم انسانی و هنرهای زیبا

کارشناسی تخصصی در رشته علوم انسانی و هنرهای زیبا در دانشگاه تاسمانیا یک دوره‌ی منتهی به مدرک تمام وقت است که 5 سال طول می‌کشد و فقط در پردیس هوبارت ارائه می‌شود. امکان گذراندن این دوره به صورت نیمه وقت نیز وجود دارد.

ساختار دوره

شرایط مدارک ترکیبی به شرح زیر هستند:

 • یک رشته‌ی اصلی (major) 8 واحدی (100 cp) در هر یک از بخش‌های مدرک
 • یک رشته‌ی فرعی (minor) 4 واحدی در بخش علوم انسانی (50 cp)، یک رشته‌ی فرعی 6 واحدی در بخش هنرهای زیبا
 • واحدهای دانش هسته‌ای مدرک در بخش علوم انسانی، 4 واحد (50 cp)
 • واحدهای اختیاری مدرک در بخش هنرهای زیبا، 2 واحد (25 cp)
 • سال تخصصی (100 cp)

کارشناسی علوم انسانی

در بخش کارشناسی علوم انسانی، واحدهای رشته‌ی اصلی، رشته‌ی فرعی و دانش هسته‌ای مدرک را انتخاب می‌کنید. رشته‌های اصلی و فرعی کارشناسی علوم انسانی (BA) باید در دو حیطه‌ی تحصیلی مختلف باشند.

کسانی که در یک زبان در سطح پیشرفته باشند، اجازه دارند با تایید مرکز دانشجویان علوم انسانی (Arts Student Central) دو واحد زبان مقدماتی را با واحدهای سطح متوسط یا پیشرفته جایگزین کنند. این دانشجویان می‌توانند دوره را با حداقل دو واحد مقدماتی به اتمام برسانند. اگر زبان رشته‌ی اصلی یا فرعی دانشجو باشد، باید توالی و واحدهای لازم برای کل مدرک را با واحدهای سطح زبان متوسط یا پیشرفته کامل کند. دانشجویانی که در یک زبان در سطح پیشرفته هستند نمی‌توانند بعداً در واحدهای زبان مقدماتی جایگزین شرکت کنند.

کارشناسی هنرهای زیبا

در بخش کارشناسی هنرهای زیبا، یک رشته‌ی اصلی و اختیاری‌های مدرک را انتخاب می‌کنید. رشته‌ی فرعی تمرینات انتقادی (Critical Practices) برای تمام دانشجویان اجباری است.

شرایط این سطح به شرح زیر هستند:

 • کارشناسی علوم انسانی
  • 4-6 واحد سطح مقدماتی
  • 4-8 واحد سطح متوسط
  • 4-8 واحد سطح پیشرفته
  • توجه کنید که شرایط حداقل و حداکثر این سطح به ترکیب رشته‌ی اصلی و فرعی مربوط می‌شود. در بعضی موارد از شما خواسته می‌شود از شرایط سطح حداقل بالاتر بروید.
 • کارشناسی هنرهای زیبا
  • 6 واحد سطح مقدماتی
  • 6 واحد سطح متوسط
  • 4 واحد سطح پیشرفته

بخش رشته‌ی کارشناسی علوم انسانی (200 cp)

یک رشته‌ی اصلی از لیست زیر انتخاب کنید، 100 واحد:

مطالعات ساکنان اولیه

تمدن‌های باستانی

زبان‌های باستانی

مطالعات آسیا

زبان چینی

جرم شناسی

زبان انگلیسی

زبان فرانسه

جغرافیا و محیط زیست

مطالعات جنسیت

زبان آلمانی

تاریخ

زبان اندونزیایی

روابط بین‌الملل

زبان ژاپنی

روزنامه نگاری، رسانه‌ها و ارتباطات

مطالعات قانونی

فلسفه

علوم سیاسی و سیاست

جامعه شناسی

تئاتر و نمایش

یک رشته‌ی فرعی از لیست زیر انتخاب کنید، 50 واحد:

مطالعات ساکنان اولیه

تمدن‌های باستانی

زبان‌های باستانی

فلسفه‌ی آسیایی

مطالعات آسیایی

زبان چینی

هنرهای خلاق و سلامت

هنرهای خلاق و جامعه

نویسندگی خلاق

جرم شناسی

آموزش

زبان انگلیسی

مطالعات پزشکی قانونی

زبان فرانسه

مطالعات جغرافیا و محیط زیست

مطالعات جنسیت

زبان آلمانی

سلامت و سیاست اجتماعی

تاریخ

زبان اندونزیایی

روابط بین‌الملل

زبان ژاپنی

روزنامه نگاری، رسانه‌ها و ارتباطات

مطالعات قانونی

فلسفه

علوم سیاسی و سیاست

الهیات

مددکاری اجتماعی

جامعه شناسی

تئاتر و نمایش

بخش رشته‌ی کارشناسی هنرهای زیبا (200 cp)

دانش هسته‌ای مدرک

رشته‌ی فرعی کارگاه عملی

اختیاری‌های رشته

تخصص (100 pc)

سال تخصصی کارشناسی علوم انسانی

تخصص مسیر پژوهشی

مطالعات ساکنان اولیه

مطالعات آسیا

زبان چینی

کلاسیک‌ها

جرم شناسی

زبان انگلیسی

زبان فرانسه (در حال حاضر ارائه نمی‌شود)

زبان آلمانی

تاریخ

زبان اندونزیایی (در حال حاضر ارائه نمی‌شود)

روابط بین‌الملل

زبان ژاپنی

روزنامه نگاری، رسانه‌ها و ارتباطات

مطالعات قانونی

فلسفه

علوم سیاسی

سیاست عمومی

جامعه شناسی

سال تخصصی کارشناسی هنرهای زیبا

شرایط ورود

شرایط پذیرش

اگر می‌خواهید در رشته‌ی کارشناسی علوم انسانی و کارشناسی هنرهای زیبای تخصصی تحصیل کنید، باید دست کم یکی از شرایط عمومی ورود به دانشگاه و شرایط ورودی اختصاصی این رشته را که در زیر آمده است، احراز کنید:

اگر دوره‌ی 12 ساله‌ی مدرسه را به اتمام رسانده‌اید

 • نمره‌ی ATAR از 65 یا بالاتر (یا شرایط دیگر ورود زیر را ببینید).
 • رتبه بندی معادل که با توجه به شرایط و صلاحیت‌های قبلی و سوابق کاری‌تان محاسبه می‌شود.

اگر دانشجوی خارجی هستید

برای دوره‌های کارشناسی شرایط ورودی عمومی بین‌المللی باید را تامین کنید.

برای مشاهده‌ی شرایط لینک دانشجویان خارجی آینده یا درخواست آنلاین را ببینید.

نیاز به گزیده‌ی آثار دارم؟

در بعضی موارد ممکن است از شما بخواهند گزیده‌ی آثار هنری خود را ارائه کنید (مثلاً بازآفرینی‌ها، عکس‌ها یا ویدئوها) تا به پذیرش درخواست شما کمک کند. قبل از آماده کردن گزیده‌ی آثار، با شماره‌ی 1300363864 تماس بگیرید یا به سایت درخواست آنلاین مراجعه کنید.

انتقال واحد

در صورتی که شرایط زیر را داشته باشید، ممکن است واجد شرایط شروع از سال‌های بالاتر این دوره باشید:

 • واحدهای مربوط را از طریق برنامه‌ی ارتباط دانشگاهی به نحوی موفقیت آمیز کامل کنید؛
 • دیپلم یا دیپلم پیشرفته از TAFE یا موسسه‌ای دیگر داشته باشید؛
 • مشغول به تحصیل در دوره‌ی کارشناسی دیگری در دانشگاه یا موسسه‌ی دیگری باشید؛
 • در دانشگاه دوره‌ی کارشناسی را گذرانده باشید یا از موسسه‌ای دیگر مدرکی معادل آن گرفته باشید.

نحوه‌ی درخواست برای انتقال واحد

برای درخواست پذیرش آنلاین عادی برای این دوره درخواست دهید. همچنین انتقال واحدهایتان می‌تواند به صورت مستقل از طریق درخواست سال بالاتر به صورت جداگانه ارزیابی شود.

برای انتقال واحد ها با شماره‌ی 1300363864 تماس بگیرید یا به سایت درخواست آنلاین مراجعه کنید.

روش‌های ورود دیگر

اگر شرایط ورود کلی یا شرایط ویژه‌ی دوره را احراز نکنید، راه‌های دیگری برای ورود کارشناسی هنرهای زیبا وجود دارد:

 • دیپلم مطالعات دانشگاهی (تخصص هنر)
 • برنامه‌ی آمادگی دانشگاه

برای اطلاعات بیشتر با شماره‌ی 1300363864 تماس بگیرید یا به سایت درخواست آنلاین مراجعه کنید.

شهریه‌ها و بورس تحصیلی

دانشجویان بومی

دانشجویان بومی که در دوره‌ای با شهریه‌ی کامل ثبت نام می‌کنند، باید هزینه‌ی امکانات و خدمات دانشجویی را بپردازند اما این هزینه در هزینه‌هایی محاسبه شده که برای هر واحدی که در آن ثبت نام می‌کنید می‌پردازید. دانشجویانی که هزینه‌ی کامل می‌پردازند مجبور نیستند پرداخت اضافی SSAF داشته باشند.

دانشجویان بومی که در دوره‌ی حمایت شده ثبت نام می‌کنند، بر اساس تعداد واحدهایی که ثبت نام می‌کنند هزینه می‌پردازند. در سال 2019، حداکثر هزینه‌ی دانشجویان تمام وقت 303 دلار است.

دانشجویان خارجی

هزینه‌ی کل سال 2019 (برای دانشجویان خارجی 155،512 دلار استرالیا است.

هزینه‌ی دوره‌ی مبتنی بر نرخ 29،000 دلار استرالیا در یک سال تحصیلی استاندارد تمام وقت است (100 واحد).

دانشجویان خارجی باید هزینه‌ی امکانات و خدمات دانشجویی را بپردازند اما این هزینه در نرخ سالانه گنجانده شده است. دانشجویان خارجی نیازی نیست هزینه‌ی اضافی SSAF بپردازند.

بورس تحصیلی

برای اطلاع از بورس‌های تحصیلی موجود در دانشگاه تاسمانیا به سایت بورس مراجعه کنید.

درباره‌ی آینده‌ی کارشناسی تخصصی در رشته‌ علوم انسانی و هنرهای زیبا

پس از اتمام دوره‌ی تخصصی علوم انسانی و هنرهای زیبا در دانشگاه تاسمانیا، دانش آموختگان می‌توانند:

 • در یکی از رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و در یکی از رشته‌های هنرهای زیبا دانش پیشرفته کسب کنند، پایه‌های خود را محکم کنند و تفکر، سنتز و ارزیابی انتقادی پیدا کنند.
 • پاسخ‌های مناسب برای مشکلات پیچیده‌ی چالش برانگیز یا چند وجهی را به صورت انتقادی آنالیز و تدبیر کنند، سوالات پژوهش را شناسایی کنند و پروژه‌ها را طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا کنند.
 • تصمیمات خود را بر اساس شواهدی بگیرند که موقعیت‌های مختلف و موانعی که بر جامعه و محیط تاثیر می‌گذارند، مد نظر قرار می‌دهند.
 • اطلاعات پیچیده را به نحوی مؤثر به صورت کتبی، تصویری و شفاهی به اطلاعات سهامداران مختلف برسانند.
 • در شرایط فردی یا تیمی عملکردی مؤثر، مسئولانه، محترمانه و ایمن داشته باشند.
 • در آمادگی برای نیازهای مختلف محل کار، خود مدیریتی، انعطاف پذیری، ابتکار و استقامت نشان دهند.

 


در مورد تحصیل در استرالیا بیشتر بخوانید:

تحصیل در استرالیا بدون آیلتس یا تافل
هزینه‌های تحصیل در استرالیا
صفر تا 100 تحصیل در استرالیا (هر آنچه که باید بدانید)


 

می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Call Now Button